تبلیغات
فایل مایل - پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) | فروش فایل از همه جا
کسب درآمد در آفمس
ما را در اینستاگرام دنبال کنید

پشتیبانی

 
   
       
                       
            دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری درباره بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با فرمت ورد word           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                    دسته بندی                                        حسابداری                   
                    بازدید ها                                         11                   
                    فرمت فایل                                         doc                   
                    حجم فایل                                         593 کیلو بایت                   
                    تعداد صفحات فایل                                         55                   
           
               
                                دانلود پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)                                                گزارش تخلف برای پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)                               
           
       
       
           
                پایان نامه بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC)           
           
               
                   

                    فروشنده فایل                   

                   
                    کد کاربری 8                   
                   
                    تمام فایل ها                   
               
               
                    کاربر               
               
           
       
       
       
           
           

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری درباره بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) با فرمت ورد word

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد درباره بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.SC )

موضوع:

بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت( (ABC

پیش گفتار

تحقیق حاضر تلاشی است در جهت معرفی پلی از تكنیهای جدید هزینه یابی و گزارشگری    هزینه های محصولات و فعالیت های مرتبط با آن عمدتاً, در صنایع كه امكان مذیریت هزینه را ایجاد      می كند. محصول سیستم های اطلاعاتی مدیریت كه سیستم های اطلاعاتی حسابداری بخش مهمی از آن است, همان اطلاعات و گزارش هائی است كه علی القاعده باید در تصمیم گیریهای استفاده كنندگان (عمدتاً مدیران) مورد استفاده قرار گیرد. در عرصه حسابداری مدیریت نیز باید به دنبال اثرات كارائی اطلاعات سیستم های حسابداری در تصمیم گیریهای استفاده كنندگان (داخلی) باشیم. می گویند هنری فورد از حسابداری صنعتی بیزار بود, اما به رغم این بیزاری از طریق به كارگیری تكنیكهای حسابداری صنعتی, به ثروت كلان دست دست یافت. كنترل هزینه ها در واحدهای تولیدی همواره ضروری بوده و هست. مفاهیم و تكنیكهای حسابداری صنعتی سالهاست كه بدون تغییر جدی بكار گرفته می شود.

ما امروزه تغییر در روشها و فرآیندهای كنترل هزینه ها كه تا دهه ها بدون تغییر اساسی بكار می رفته امری اجتناب ناپذیر شده است. رقابت بین المللی شركتهای صنعتی در كشورها مختلف را وادار كرده است كه در سیستم های تولید خویش بازنگری كنند. بسیاری از صنایع ناچارند برای بقای خود در مصرف منابع فیزیكی و استفاده از نیروی انسانی, تغییرات جدی ایجاد كنند. این زمینه ای است كه امروزه حسابداران صنعتی و مدیریت ناگزیرند در آن به چالش بپردازند. بسیاری از صاحبنظران حسابداری, تغییر و اصلاح در حسابداری مدیریت و صنعتی را به دلیل تغییر در سیستمهای تولید در واكنش به رقابت جهان, ضروری می دانند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت موضوعی است كه امروزه در ستون حسابداری بسیار به آن پرداخته می شود. در این تحقیق كلیاتی در خصوص سیستم های اطلاعاتی حسابداری, حسابداری مالی، حسابداری مدیریت و سیستم هزینه یابی برمبنای فعالیت و مزایای سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در ایجاد محیط اطلاعاتی مناسب برای مدیران فنی بالاخص در صنعت تراكتورسازی جهت اخذ تصمیم ارائه می شود.

بدین مشكلات موجود در پاسخگویی سیستم های اطلاعاتی حسابداری به نیازهای اطلاعاتی مدیران فنی و راهكارهای جدید سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت برای تهیه و ارائه این اطلاعات در صنعت تراكتورسازی به گونه ای قابل استفاده برای آنان هدفی است كه امید است در پایان این تحقیق بتواند به آن نزدیك شود, و لو گاهی كوچك باشد.

1-1 مقدمه

حسابداری بهای تمام شده دارای پیشینه ای بیش از سه قرن است، اما عصر حسابداری بهای      تمام شده به شكل مدون در سال 1885 آغاز شد.

در آستانه قرن بیستم انجمن مهندسین محاسب آمریكا متعاقب ترویج اصول مدیریت علمی، علاقه وافری به حوزه حسابداری بهای تمام شده نشان داد كه باعث گسترش این رشته شد. آثار  الكساندر همیلتون چرچ در مورد سربار تولید در همین دوره، باعث توسعه بیشتر درك عمومی از عوامل هزینه گردید.

در دهه های1920 تا 1950 موضوعاتی از قبیل بودجه بندی، هزینه یابی استاندارد، ، مفاهیم ظرفیت و هزینه یابی متغیر وارد مباحث حسابداری شد. هزینه یابی مستقیم مهمترین تحول از تحولات مختلف دهه های 1950 تا 1980 بود. در دهه 1960 اصطلاح حسابداری مدیریت رفته رفته جایگزین حسابداری بهای تمام شده شد. در دهه 1990 حسابداری بهای تمام شده جزئی از حسابداری مدیریت محسوب      می شد. ضعفها و كاستی های هزینه یابی جذبی منجر به معرفی هزینه یابی بر مبنای فعالیت، توسط پرفسورجانسون و پرفسور كاپلان شد. آنان در كتابی بنام اطلاعات نامربوط: ظهور و سقوط حسابداری مدیریت فعالیتها را منشاء ایجاد هزینه دانستند و پیشنهاد كردند محصولات )یا مشتریان) به میزان استفاده از فعالیتها، بایستی هزینه های مربوط را متحمل شوند. معرفی سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت به ارائه سیستم مدیریت بر مبنای فعالیت و همچنین بودجه ریزی بر مبنای فعالیت منجر گردید.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت، مهمترین نیاز واحدهای اقتصادی، یعنی اطلاعات صحیح و طبقه بندی شده را آنچنان تدارك می كند كه امكان بهبود دائمی و دسترسی به كیفیت جامع را تسهیل نماید. این سیستم به جای پرداختن به عوارض، نشانه ها و معلول، به علت وقایع می پردازد و علت ایجاد هزینه و تولید فعالیت را كالبدشكافی می كند. اگر فعالیتی دارای فلسفه توجیهی، متقاضی و حتی ارزش افزوده نباشد، زمینه حذف، تعدیل یا بهبود آن را فراهم می كند. در حالی كه چنین خواصی در سیستمهای بهای تمام شده ای كه حول محور واحدهای سازمانی، مراحل تولید )نه فعالیتها) طراحی شده است، موجود نیست. طبقه بندی هزینه ها به مستقیم و غیرمستقیم و رویارویی با مقادیر متنابهی به عنوان هزینه سربار كه تسهیم آنها به نحو صحیح اگر غیرممكن نباشد، بسیار دشوار است، تنها یكی از دلایل این امر است. موجب و دلیل بهتر، نحوه ی نگاه به كلیت پدیده هاست كه در هزینه یابی بر مبنای فعالیت دارای تفاوتی ماهوی با سایر سیستمهای رقیب و سنتی است.

بهره گیری از سیستم مدیریت و هزینه یابی بر مبنای فعالیت، فرصتهای كلانی را برای خلاقیت، نوآوری، نوسازی و پیشرفت در سطوح مختلف واحدهای اقتصادی فراهم می آورد. برای باقی ماندن در صحنه ی رقابت و توسعه و رشد واحد اقتصادی باید به گونه ای عمل شود كه هر كار در اولین مرتبه، به بهترین وجه انجام شود. برای تحقق این منظور كلیه اجزای فرایندها، اعم از برنامه ریزی، هماهنگی، اجرا، نظارت و بازخورد، بایستی در هماهنگی با سیستم حسابداری نمایی شده قرار گیرد.

سیستمهای مدیریت و هزینه یابی در یك راستا و بر مبنای فعالیت طراحی می شوند. فعالیتها در قلب سیستم حسابداری مدیریت قرار دارند. تجزیه و تحلیل واحد اقتصادی براساس فعالیتها، امكان ارتباط سطوح مختلف سازمانی به نحوی كه براساس برنامه ها، هر واحد بتواند اقدام مورد نظر را انجام دهد، فراهم می آورد، دستیابی به اهداف را تسهیل می نماید، محركها و منشاء هزینه و فعالیت را شناسایی می كند و لذا فرایند بهبود و پیشرفت مستمر و سیستمهای پیشیبانی تصمیم گیری را تقویت می نماید.

2-1- موضوع تحقیق

موضوع مورد بررسی در این تحقیق عبارت است از » بررسی امكان كاربرد سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در صنعت تراكتور سازی ایران« كه در ادامه به تشریح و بیان آن پرداخته شده است.

3-1- تشریح و بیان موضوع

امروزه بسیاری از شركتها به منظور ادامه بقاء در بازارهای رقابتی كه با تغییرات سریع تكنولوژی همراه است ناگزیرند با استفاده از روش های نوین در جهت بهبود مستمر كیفیت و كنترل و كاهش      بهای تمام شده محصولات خود بكوشند.

در چنین شرایطی شركتهای بسیاری در حال تغییر و تحول در سیستم های اطلاعاتی خود و دوری جستن از سیستم های سنتی و حركت به سوی مدیریت هزینه ها با دیدگاه كنكاش گرایانه هستند. جدی شدن بحث رقابت در صنایع ایجاب می كند كه به بحث كنترل هزینه ها نگاه جدی تری به عمل آید.

كیفیت به عنوان پیش شرط و بلیط ورود به میدان رقابت جهانی نقش مهمی را ایفا می كند. مشتریان به دنبال قیمت پایین تر، تأمین كنندگان به دنبال قیمت بالاتر، اتحادیه های كارگری به دنبال دستمزدهای زیادتر و سها مداران به دنبال سهم بیشتری هستند. رقابت برای تولید محصولی بهتر با خصوصیاتی مطلوبتر و قیمتی پایین تر صورت می گیرد. موفقیت تجاری به نحوه ی مدیریت تمام این عوامل و دیگر عوامل دخیل، بستگی دارد.

سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت تولیدی، فعالیتهای عمده ی فرایند تولید را شناسایی و سپس در یكی از چهار طبقه زیر طبقه بندی می كند:

الف) فعالیتهای سطح واحد محصول

ب) فعالیتهای سطح دسته محصول

ج) فعالیتهای سطح محصول

د) فعالیتهای سطح كارخانه

هزینه های سه طبقه اول از فعالیتها، با استفاده از محركهای فعالیت كه تابع گرایش و تغییرپذیری هزینه های مورد تخصیص است. به محصولات تخصیص داده می شود، اما هزینه های فعالیتهای سطح كارخانه به عنوان هزینه های دوره تلقی شده یا بر مبنای اختیاری به محصولات تسهیم می شود.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت را می توان بسط تكامل یافته ای از روش تخصیص دو مرحله ای هزینه تلقی كرد كه شالوده ی سیستمهای نوین حسابداری بهای تمام شده است. در مرحله اول این روش، هزینه های غیرمستقیم منابع به مخازن هزینه تخصیص می یابد و در مرحله دوم، هزینه های انباشته شده در مراكز هزینه به محصولات)یا به سایر موضوعات هزینه) تخصیص داده می شود. تخصیص معمولاً برای ارزیابی عملكرد مدیر مسئول مركز هزینه و برای تعیین بهای تمام شده ی محصولات بكار می رود.

4-1- اهمیت موضوع تحقیق

با توجه به اینكه درصد بسیار بالایی از مدیران امور مالی سازمانها و شركتهای كشور ما از سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت ( ABC) هیچگونه اطلاعی ندارند و از طرفی تعیین قیمت فروش متأثر از قیمت تمام شده می باشد و كاملاً منطقی است كه برای فروش یك محصول مدیر نیاز به داشتن هزینه ی تركیبات بكار رفته در محصول داشته باشد.

مدیران به هزینه های صحیح برای تصمیمات استراتژیك در مورد محصول مانند طراحی تولید و بازاریابی دارند. هر تصمیم استراتژیك مانند كنكاشی در مورد طرح جدید محصول، معرفی محصول جدید و تلاشی جهت بازاریابی محصول یا خط تولید، متأثر از هزینه و سودآوری مورد انتظار محصول خواهد بود. بالعكس اگر به نظر برسد كه سودآوری محصول كاهش می یابد، مسئله توقف مطرح می شود.

هزینه های محصول نقش مهمی را در تعیین قیمت، بخصوص در مورد محصولات سفارشی كم فروش و بدون قیمت بازار ایفا می نماید.

اطلاعات ناصحیح می تواند باعث شود شركت از استراتژی نامناسب و بدون سودآوری پیروی كند، هزینه های صحیح شانس تصمیم گیریهای غلط را كاهش می دهند.

مدیران از سیستم هزینه یابی محصول به اطلاعاتی در سطوح فعالیت نیاز دارند تا بتوانند بهبود مداوم را رهبری كنند. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) حاصل طبیعی محیط رقابتی و پیچیده امروزی است و با توجه به شرایط اقتصادی موجود كه در بعضی از بخش ها منجر به فراوانی تولید نسبت به تقاضا شده است، به منظور كمك به مدیران در چنین شرایط رقابتی، این امید هست كه با اجرا نمودن سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در عمل به قیمت تمام شده ی واقعی تری دست یافته تا هم به مدیران در اتخاذ تصمیمات صحیح كمك موثری شده باشد و هم به جامعه علمی و دست اندركاران امور مالی سازمانهای كشورمان آگاهی بیشتری نسبت به سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت داده شده باشد.

صنعت تراكتورسازی ایران به عنوان یكی از مهمترین محورهای حركت به سمت توسعه و شكوفایی كشور كه با مسائل پیچیده ورود و بكارگیری تكنولوژی های جدید روبروست، از این واقعیت به دور نیست. لذا هر گونه تلاش در شناسایی و بكارگیری سیستم های مدیریتی نوین در شرایط كنونی اقتصاد ایران می تواند گامی به سمت توسعه و پیشرفت كشور باشد.

5-1- هدف و علت انتخاب موضوع

یكی از اهداف اساسی سیستم حسابداری بهای تمام شده، تهیه اطلاعات صحیح مربوط به      بهای تمام شده محصول است. زیرا یك واحد تجاری وقتی از هزینه های تولید محصول خود اطلاع در دست داشته باشد، می تواند فعالیت خود را برروی سودآورترین تركیب تولید متمركز نموده و از فعالیت های غیر سود ده جلوگیری نماید.

سیستم های مرسوم هزینه یابی در این خصوص دارای ضعف هایی هستند. زیرا زمانی كه محصولات تولیدی متنوع اند، سیستم های مرسوم هزینه یابی، قیمت تمام شده ی محصول را غیرواقعی گزارش می نمایند. خصوصاً تنوع در اندازه محصول و تعداد تولید در هر دسته، دقت در محاسبه        قیمت تمام شده را تحت تأثیر قرار می دهد. هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) همچنین اطلاعات مفیدتری برای تصمیم گیری در صنایع خدماتی كه دامنه ی خدمتشان متنوع است فراهم می نماید. اگر محصولات تولیدی یا خدماتی خصوصیات مشابهی داشته باشند، هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) بطور معقول هزینه ها را دقیق تعیین می كند. هدف استراتژیك (ABC) فراهم نمودن اطلاعات مفید از جنبه هزینه و سودآوری به منظور تصمیم گیری در مورد مناسب ترین قیمت، تركیب مناسب محصولات، و » بهبود عملیاتی« از طریق تمركز بر عوامل ایجاد » فعالیت ها و عوامل هزینه« است.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) در مقایسه با هزینه یابی سنتی بر مبنای حجم بر آورد صحیح تری از هزینه محصول بدست می دهد. استفاده از هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC) به تنهایی منجر به سودآوری بیشتری نمی شود، مدیریت از اطلاعاتی كه(ABC) در اختیارش قرار می دهد برای تصمیم گیری در مورد تركیب بهینه محصولات استفاده می كند، این عملكرد مدیریت است كه منجر به نتایج رضایت بخشی می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر “بررسی عوامل مؤثر بر امكان بكارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت در صنعت تراكتور سازی ایران می باشد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید . چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه) .ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است .

           
                   
   


کانال تلگرام ما،حتما متصل شوید


نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


شنبه 25 شهریور 1396 06:19 ق.ظ
Hello there I am so thrilled I found your website, I really found you by mistake, while I was searching on Bing for something
else, Anyways I am here now and would just like to say many thanks for a incredible post and a all round
thrilling blog (I also love the theme/design), I don't have time to read it
all at the moment but I have saved it and also added in your RSS feeds, so when I have time
I will be back to read much more, Please do keep up the awesome work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکرفایل مایل
فروش فایل از همه جا

کنترل ها
صفحه اصلی
درباره

این تارنما محلی برای گردآوری فایل های درخواستی شماست.
لطفا ما را در گردآوری و مدیریت محتوای سایت راهنمایی نمایید!

در صورت آنلاین بودن پشتیبان ها میتوانید از بخش "صفحات جانبی-پشتیبانی آنلاین" با ما در تماس باشید.

با تشکر از بازدید شما عزیزان
مدیران وبلاگ فایل مایل

مدیر ارشد : مهدی محمدی
مطالب اخیر
نظرسنجی
فایل مایل را بیشتر نیازمند تقویت در کدام یک از حوزه های زیر میدانید؟

آمار
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
تبلیغات
درخواست تبلیغ در سایت
درخواست تبلیغ در سایت
در خواست تبلیغ در سایت
درخواست تبلیغ در سایت
درخواست تبلیغ در سایت
فروشگاه ها